Børnehænder i sanden

Omsorgstandpleje

Tandplejen i Furesø tilbyder omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som kun vanskeligt eller slet ikke er i stand til at benytte det sædvanlige tandplejetilbud med sygesikringstilskud.

Det kan dreje sig om borgere i kommunens plejeboliger, og det kan dreje sig om beboere i egen bolig, som ikke ved egen eller pårørendes hjælp er i stand til at forlade deres bolig.

Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje.

Omsorgstandplejen udføres af kommunens tandplejepersonale, som er specielt uddannet til opgaven.

Ordningen administreres af den kommunale tandpleje herunder aftaler til de regelmæssige undersøgelser.

Hvem henviser til omsorgstandpleje?

Det er plejepersonalet omkring borgeren, der efter et individuelt skøn vurderer om betingelserne for en henvisning er opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad årsagen til henvisningen er. Tandplejepersonalet har endvidere løbende brug for at kende til patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, brug af hjælpemidler og medicin.

Egenbetaling
I 2019 betales der 530 kr. årligt / 44,17 pr. måned for deltagelse i ordningen. Beløbet betales via Betalingsservice hver måned.

Visitation
Visitation skal ske via Hjemmeplejen.

 

Hjemmeside om omsorgstandpleje og seniortandpleje:

Furesø Kommune er en del af en landsdækkende hjemmeside, der rådgiver ældre, pårørende og plejepersonale om mund- og tandpleje.

www.furesoe.omsorgstandpleje.org

 

Kontakt omsorgstandplejen via e-mail:

tandplejen@furesoe.dk  

 

Omsorgstandplejen i Farum

Nygårdterrasserne 209 A

3520 Farum

Tlf.: 7235 6000

Omsorgstandplejen i Værløse

Ryetbo Plejehjem

Ryetvej 20

3500 Værløse

Tlf.: 7235 6000


Sidst opdateret 16. maj 2019

» Kontakt

Tandplejen

Administration
Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse

Skriv til os via Digital Post

Skriv gerne barnets navn og fødselsdato i henvendelsen.

 


 


Tlf.: 7235 6000

Åbningstider:

Tandklinikken i Værløse

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 7.30-16 og fredag kl. 8-14

Tandklinikken i Farum

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15
torsdag 8-16  og fredag 8-14